قوانین ثبت دامنه های ir با توجه به وب سایت سازمان فیزیک نظری به آدرس http://www.nic.ir  و قوانین مندرج در وب سایت ایران هاست به آدرس لینک قوانین   برابر با موارد زیر است.

ایران هاست در رابطه با دامنه های ir تابع سازمان فیزیک نظری کشور است بنابراین چنانچه قوانین این سازمان  تغییر کند ،قواعد ایران هاست نیز بروز خواهد شد.

مرجع معتبر موارد درج شده در سایتهای مذکور  سازمان فیزیک نظری و ایران هاست  می باشد.

قواعد ثبت دامنه های ir:

حداقل طول دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد .
تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد
.
در صورت تمايل به ثبت نام دامنه ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است

ثبت دامنه هايي که تداعی کننده فعاليت های غيرقانونی و اعمال مغاير با قوانين به کلی ممنوع می باشد .

ثبت دامنه با نام پسوند های عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد

ثبت دامنه با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد

ثبت دامنه با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد

ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد .
ارائه آدرس دقيق پستی و کد پستی 10 رقمی جهت ثبت دامنه الزامی می باشد
.

قوانين ثبت دامنه co.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه net.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه org.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه ac.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه sch.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه gov.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد .

قوانين ثبت دامنه id.ir . :
کليه قوانين مندرج در بخش دامنه
ir . صادق می باشد اين دامنه مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد .

جهت  نیاز به راهنمایی های بیشتر میتوانید در ساعات اداری با شماره تماس 83305-021 داخلی 2 تماس حاصل فرمائید