خطای internal server error در جوملا

نرم افزارهای مدیریت محتوا ( CMS ) > سرویس های 2008 و 2012 > Joomla

دلیل بروز این خطا عدم یافتن تنظیمات دیتابیس به دلیل ذخیره ی آنها در فایل configuration.php می باشد که بایستی بعد از نصب جوملا فایل configuration.php-dist را به configuration.php  تغییر نام داده  و سپس تنظیمات دیتابیس (IP دیتابیس سرور ، نام دیتابیس ، نام کاربری دیتابیس و کلمه ی عبور ) را در آن به صورت دستی و  مانند قالب زیر وارد نمایید:

 
 
public $dbtype = 'mysql';
public $host = 'mysql.domainname';
public $user = 'database username';
public $password = 'database password';
public $db = 'database name';

نکته:به جای domainname نام دامنه ی خود را وارد نمایید.

Add Feedback