چگونه می توان فولدرهای موجود در اکانت ایمیل توسط Outlook را مشاهده نمود؟

جهت مشاهده فلدرهای موجود در اکانت ایمیل توسط Outlook ، باید یک اکانت از نوع IMAP در Outlook ایجاد کنید.

 

توجه داشته باشید که اکانتی که قبلا ایجاد شده است و نوع آن POP3 می باشد قابلیت نمایش فولدرها را ندارد و همچنین نمی توانید نوع آن را تغییر دهید. لذا باید از ایمیل اکانت قبلی در Outlook بکاپ گرفته و آن را حذف کنید و سپس اکانت جدید را ایجاد نمایید.

 

جهت ایجاد اکانت ایمیل در Outlook از نوع IMAP باید در هنگام ساخت اکانت که در لینک زیر توضیح داده شده است ، در قسمت Internet Email Setting فیلد Account Type را برروی IMAP قرار دهید.

 

http://support.iranhost.com/KB/c75/category.aspx

فولدر ها به طور خودکار در لیست زیر فولدرهای Outlook نمایش داده خواهند شد. در صورت عدم نمایش فولدر ها و یا حذف اتفاقی آنها از نمای نرم افزار Outlook، با استفاده از گزینه IMAP Folders در منوی Toolsمی توانید فولدرها را به لیست اضافه نمایید.