خطای internal server error در جوملا

نرم افزارهای مدیریت محتوا ( CMS ) > سرویس 2003 > Joomla

 

دلیل بروز این خطا عدم یافتن تنظیمات دیتابیس  در فایل configuration.php می باشد که باید بعد از نصب جوملا فایل configuration.php-dist را به configuration.php  تغییر نام داده  و سپس تنظیمات دیتابیس و متغییر های لازم را برای اتصال به بانک اطلاعاتی طبق مشخصات بانک اطلاعاتی سرویس میزبانی 2003 خود و  مانند قالب زیر  تنظیم نمایید:
 
 
public $dbtype = 'mysql';
public $host = 'mysql.domainname';
public $user = 'database username';
public $password = 'database password';
public $db = 'database name';

نکته:به جای domainname نام دامنه ی خود را وارد نمایید.

Add Feedback