تشریح محتوای فایل Configuration.php

فایل Configuration.php حاوی تنظیمات اصلی نرم افزار مدیریت محتوا جوملا می باشد که در هنگام نصب اطلاعات در آن بارگذاری می شود. این فایل در مسیر پوشه اصلی که جوملا در آن نصب می شود قرار دارد.

 

در جدول زیر توضیحات خط به خط کدهای موجود در این فایل آمده است :

 

 

کد

توضیحات

Offline

وضعیت فعال یا غیرفعال بودن سایت را با 0 (فعال) و 1 (غیرفعال) نشان می دهد.

offline_message

پیغامی که در سایت درصورت غیرفعال بودن نمایش داده می شود.

display_offline_message

وضعیت فعال یا غیرفعال بودن نمایش پیغام در سایت را با 0 (فعال) و 1 (غیرفعال) نشان می دهد.

offline_image

آدرس عکسی که در صورت غیرفعال بودن سایت نمایش داده می شود.

Sitename

نام سایت را نشان می دهد.

Editor

نام ادیتوری که در جوملا به کار برده می شود را نمایش می دهد.

list_limit

طول لیست در کنترل پنل برای کاربران را نمایش می دهد. به طور پیش فرض این مقدار 20 است.

Access

سطح دسترسی به سایت را نمایش می دهد.

"1" دسترسی عمومی

"2" دسترسی ثبت نام شده ها

"3" دسترسی خصوصی

Debug

فعال یا غیرفعال بودن سیستم عیب یابی در جوملا را با 0 (غیرفعال) و 1 (فعال) نمایش می دهد. اگر این گزینه فعال باشد خطاها در پایین صفحه نمایش داده می شوند.

debug_lang

فعال یا غیرفعال بودن شاخص های سیستم عیب یابی در جوملا را با 0 (غیرفعال) و 1 (فعال) نمایش می دهد.

Dbtype

نوع دیتابیس استفاده شده در جوملا که می تواند "mysqli " یا "mysql " باشد.

Host

هاست دیتابیسی که استفاده شده است را نمایش می دهد. در اکثر سرورها "localhost " می باشد.

User

نام کاربری دیتابیس را نمایش می دهد.

Password

رمز عبور دیتابیس را نمایش می دهد.

Db

نام دیتابیس را نمایش می دهد.

Dbprefix

پیشوند جداول دیتابیس را نمایش می دهد.

live_site

آدرس واقعی سایت را نمایش می دهد.

Secret

این کد هنگامی که حوملا نصب می شود ایجاد می شود و قابل تغییر نیست. این کد توسط جوملا برای اهداف امنیتی استفاده می شود.

error_reporting

سطح گزارش دهی خطاها را مشخص می کند که به طور پیش فرض "default " می باشد.

Helpurl

به طور پیش فرض آدرس راهنمای جوملا را نشان می دهد. در صورت لزوم می توان آدرس دیگری به دلخواه وارد کرد.

ftp_host

"127.0.0.1" آی پی آدرس لوکال هاست به طور پیش فرض می باشد. اگر آدرس هاست شما متفاوت است این گزینه را تغییر دهید.

ftp_port

پورت "21" به صورت پیش فرض می باشد.

ftp_user

نام کاربری ftp

ftp_pass

رمز عبور ftp

ftp_root

مسیر دسترسی کاربر ftp را نمایش می دهد.

ftp_enable

فعال (1) یا غیرفعال (0) بودن ftp در کنترل پنل جوملا را نمایش می دهد.

Offset

این گزینه جهت تنظیم ساعت و تاریخ محلی به کار می رود که به طور پیش فرض "UTC " می باشد.

offset_user

این گزینه جهت تنظیم ساعت و تاریخ محلی به کار می رود که به طور پیش فرض "UTC " می باشد.

Mailer

"mail " از تابع ایمیل PHP استفاده می کند. "sendmail " از ایمیل SMTP در سرور استفاده می کند.

Mailfrom

آدرس ایمیلی که جوملا جهت ارسال ایمیل استفاده می کند.

Fromname

نام دلخواه جهت ثبت در ایمیل

Sendmail

مسیری که برنامه ارسال ایمیل در آن واقع شده است. این مسیر در صورتی که "mailer " برروی "sendmail " تنظیم شده باشد استفاده می شود.

Smtpauth

اجازه دسترسی به سرور SMTP برای ارسال ایمیل را با 0 و 1 مشخص می کند. این گزینه در صورتی که "mailer " برروی "sendmail " تنظیم شده باشد استفاده می شود.

Smtpuser

نام کاربری برای دسترسی به هاست SMTP . این گزینه در صورتی که "mailer " برروی "sendmail " تنظیم شده باشد استفاده می شود.

Smtppass

رمز عبور برای دسترسی به هاست SMTP . این گزینه در صورتی که "mailer " برروی "sendmail " تنظیم شده باشد استفاده می شود.

Smtphost

آدرس هاست SMTP جهت ارسال ایمیل. این گزینه در صورتی که "mailer " برروی "sendmail " تنظیم شده باشد استفاده می شود.

Smtpsecure

نوع امنیتی که سرور SMTP استفاده می کند. به صورت پیش فرض "None " می باشد. گزینه های آن "SSL " و "TTL " می باشند.

Smtpport

پورت سرور SMTP است که سرورهای غیر امنیتی از پورت 25 و سرورهای امنیتی از پورت 465 استفاده می کنند.

caching

این گزینه بیشترین بازه زمانی را برای یک فایل cache تنظیم می کند که قبل از نوسازی شدن ذخیره شود.

"0" غیرفعال

"1" محافظه کار

"2" مترقی

cache_handler

این گزینه نحوه عملکرد cache را مشخص می کند.

"file " کامل

"chachelite " کم

Cachetime

زمان ذخیره سازی که به طور پیش فرض 15 دقیقه می باشد.

MetaDesc

توضیحات متنی برای استفاده در موتورهای جستجو

MetaKeys

کلمات کلیدی سایت

MetaTitle

برچسب تیتر

MetaAuthor

فعال (1) یا غیرفعال (0) بودن نمایش نویسنده برای مقالات و استفاده در موتورهای جستجو

log_path

مسیری که فایلهای log دخیره می شوند.

 

tmp_path

مسیری که فایلهای tmp ذخیره می شوند.

 

Lifetime

این گزینه زمان باقی ماندن کاربر در سیستم را مشخص می کند.

session_handler

این گزینه تعداد دفعاتی که یک کاربر می تواند وارد سایت شود را مشخص می کند.