چگونه می توان از افزونه ی Wordpress Protection استفاده نمود؟

  

" "Wordpress Protectionیک افزونه جهت حفاظت از مطالب وبسایت است  که RightClick و TextSelection را در آن غیر فعال می نماید.

پتنظیمات افزونه :
 

تنظیمات این افزونه به صورت زیر قابل مشاهده هستند:

 


 

_Disable Text Selection

با فعال کردن این گزینه کاربران نمی­تواند متن­های داخل وبسایت را انتخاب کنند.

 

_Disable Mouse-Right Click

برای غیرفعال کردن امکان RightClick ماوس  این دو گزینه قرار داده شده است:

 

_Disable Mouse Right Click without any alert

با انتخاب این گزینه، RightClick امکان­پذیر نخواهد بود و پیغام هشداری هم ظاهر نخواهد شد.

 

_Disable Mouse Right Click with an alert box

با انتخاب این گزینه، RightClick امکان­پذیر نخواهد بود و پیغام هشدار دلخواهی را می­توان برای کاربر نمایش داد. متن دلخواه را می­توان در Textbox زیر این گزینه وارد کرد.

 

پس از انجام تنظیمات جهت ذخیره، Save All Setting را انتخاب کنید.