چگوهه می توان قابلیت Auto Clean Folder را تنظیم نمود؟

 

جهت تنظیم حذف خودکار محتویات یک فولدر ، ابتدا وارد سرویس ایمیل شوید. جهت مشاهده نحوه ورود به سرویس ایمیل می توانید لینک زیر را مشاهده نمایید.

http://support.iranhost.com/KB/a301/webmail.aspx

پس از ورود ، در صفحه اصلی گزینه Setting را انتخاب نمایید و در پوشه Filtering ، گزینه Folder Auto-Clean را انتخاب نمایید.
 

 

اکنون در سمت راست صفحه ، برگه Folders را انتخاب نمایید و برروی گزینه Add Rule کلیک نمایید.

 

 

کادر زیر نمایان می شود.

در فیلد Folder ، پوشه مورد نظر را انتخاب نمایید.

 

 

در فیلد Type میتوانید مشخص کنید که ایمیل های درون پوشه انتخاب شده ، بر اساس اندازه پاکسازی شوند و یا زمان دریافت ایمیل.

اگر در فیلد Type نوع Size را انتخاب نمایید ، 2 فیلد زیر نمایان خواهند شد :

1. Folder Size Before Auto Clean : در این فیلد ، میزان حجمی که با رسیدن به آن عملیات پاکسازی شروع خواهد شد ، را وارد نمایید.

2. Folder Size After Auto Clean : در این فیلد ، میزان حجمی که با رسیدن به آن عملیات پاکسازی به پایان خواهد رسید ، را وارد نمایید.

 

 

اگر در فیلد Type نوع Date را انتخاب نمایید ، فیلد زیر نمایان خواهند شد :

Mail Age : در این فیلد مدت زمانی که می خواهید ، با رسیدن به آن عملیات پاکسازی شروع شود ، را براساس روز وارد نمایید.

 

 

در انتها نیز تیک مربوط به گزینه Enable auto-clean on this folder را زده و سپس برروی دکمه Save کلیک نمایید.

 

 

همانطور که مشاهده می نمایید ، پوشه ای که تنظیمات را برروی آن انجام داده اید به لیست اضافه شده است.