چگونه می توان آدرس دیتابیس سرور SQL Server را یافت؟

 

برای یافتن آدرس دیتابیس خود ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain (به جای yourdomain نام دامین خود را قرار دهید.) در کنترل پنل HELM خود لاگین نمایید.

با وارد نمودن اطلاعات کاربری و ورود در کنترل پنل بر روی آیکون Domains در صفحه اصلی کلیک نموده و نام دامنه خود را از لیست موجود انتخاب کنید.

 

 

 

سپس از منوی لود شده برای ورود به قسمت مدیریت دیتابیس ها بر روی گزینه Database Manager کلیک کنید. 

 


 

با انتخاب گزینه فوق لیستی از دیتابیس های موجود خود را مشاهده خواهید کرد. دیتابیس Microsoft SQL Server 2005 - 2000 مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

 

 

 

با انتخاب نام دیتابیس مورد نظر به صفحه ای شامل اطلاعات مربوط به دیتابیس هدایت خواهید شد. معمولا در این قسمت آدرس IP سرور دیتابیس مورد نظر خود را همانند تصویر زیر خواهید یافت .

 

 

در صورتی که در قسمت فوق الذکر آدرس IP دیتابیس سرور را مشاهده نکردید، ابتدا نام سرور دیتابیس خود را (که در تصویر فوق معادل sql4 می باشد) به خاطر سپرده و به منوی اصلی کنترل پنل بازگردید.

از منوی اصلی بر روی گزینه DNS Zone Editor کلیک نمایید.

 

 

با انتخاب این گزینه لیستی از رکوردهای موجود در DNS سرور و آدرس های IP آن ها را مشاهده خواهید کرد.

حال با توجه به نام سرور دیتابیس خود که در قسمت Database manager مشاهده کردید، می توانید آدرس IP دیتابیس سرورخود را پیدا کنید.