چگونه می توان بدو استفاده از FTP آپلود/دانلود نمود؟

 

 از طریق بخش File manager در  کنترل پنل WSP  امکان Upload، Download، zip، Unzip و ... خواهید داشت.

 

برای آگاهی از نحوه انجام این کار، به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://support.iranhost.com/KB/a498/wsp-.aspx