چگونه می توان از دیتابیس MySQL نسخه ی پشتیبانی (Backup) تهیه نمود؟


در صفحه اصلی کنترل پنل WSP و با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن Databases و انتخاب گزینه ،MySQL 5.x از منوی باز شده به بخش مدیریت پایگاه داده و کاربران وارد می شوید.


در صفحه مذکور می توانید نسبت به اطلاع از نام دیتابیس و یا ساخت و یا تغییر رمز کاربر دیتابیس اقدام نمایید..
 

عملیات Restore و Backup پایگاه داده با استفاده از PHPMyAdmin صورت می گیرد. جهت دریافت راهنمایی به لینک های زیر مراجعه نمایید:

 

 

 

Backup گرفتن از پایگاه داده:

http://support.iranhost.com/kb/a432/export.aspx

 

Restore پایگاه داده: