چگونه می توان دیتابیس MySQL و نام کاربری برای آن ایجاد نمود؟

در صفحه اصلی کنترل پنل WSP و با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن Databases و انتخاب گزینه MySQL 5.x از منوی باز شده به بخش مدیریت پایگاه داده و کاربران وارد می شوید.

در این صفحه با انتخاب گزینه Create Database وارد صفحه پایگاه داده جدید خواهید شد.

در این صفحه با انتخاب نام مناسبی برای پایگاه داده، بر روی گزینه Save کلیک کنید.

سپس در این صفحه با انتخاب گزینه Create User وارد صفحه ایجاد کاربر جدید خواهید شد.

 ابتدا باید نام مناسبی برای کاربر خود انتخاب نمائید.

 

 

 

سپس کلمه عبوری انتخاب گرده و در بخش Confirm Password مجدداً آن را وارد نمائید.

 

 

 

 

در این قسمت میتوانید پایگاه داده پیش فرض و پایگاه داده های قابل دسترس این کاربر را مشخص نمائید.

 

 

 

 

در آخر با انتخاب گزینه Save به بخش مدیریت پایگاه داده و کاربران وارد خواهید شد.