نحوه تهیه بک آپ / ریستور پایگاه داده توسط کنترل پنل

کنترل پنل (Control Panel) > WSP > کاربری > پایگاه های داده (Databases) > MSSQL

 

در صفحه اصلی کنترل پنل WSP و با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن Databases و انتخاب گزینه SQL Server 2008 از منوی باز شده به بخش مدیریت دیتابیس و کاربران وارد می شوید.

با کلیک بر روی نام پایگاه داده مورد نظر، وارد بخش تنظیمات پیشرفته می شوید.

در این صفحه و در زیر گزینه Maintenance Tools، دو گزینه Backup و  Restoreوجود دارد.

با انتخاب گزینه Backup، وارد صفحه Backup SQL Database خواهید شد تا مشخصات نسخه پشتیبان را مشخص نمائید. ابتدا نامی متناسب با آن انتخاب کنید. سپس در صورت نیاز به فشرده سازی نسخه پشتیبان، چک باکس ZIP Backup را انتخاب نمائید. سپس دو نوع ذخیره سازی در اختیار شما قرار دارد. اول، به صورت دریافت (Download) بر روی سیستم لوکال خود، که با انتخاب این گزینه آدرس محل ذخیره سازی از ما سئوال شده و سپس دانلود شروع می شود و دوم، گزینه ذخیره سازی بر روی خود سرور که با انتخاب Copy to Folder، در زیر آن پنجره ای باز شده و از ما می خواهد تا محلی را برای ذخیره این نسخه پشتیبان تعیین کنیم. در آخر با انتخاب گزینه Backup پروسه آغاز خواهد شد.

 

 

 

 

با انتخاب گزینه Restore، وارد صفحه Restore SQL Database خواهید شد تا مکان فایل نسخه پشتیبان تعیین گردد. در اینجا دو نوع انتخاب در اختیار شما قرار دارد. اول، به صورت ارسال (Upload) از روی سیستم لوکال خود که با انتخاب این گزینه آدرس محل فایل از ما سئوال شده و سپس آپلود شروع می شود و دوم، گزینه انتخاب از روی خود سرور که با انتخاب این گزینه در زیر آن پنجره ای باز شده و از ما می خواهد تا در سرور محل نسخه پشتیبان را انتخاب کنیم. در آخر با انتخاب گزینه Restore  پروسه آن آغاز خواهد شد.

 

  

 

Add Feedback