پورت دیتابیس SQL Server ایران هاست چیست؟

اتصال به دیتابیس از طریق پورت 1433 صورت می گیرد .

در صورتیکه این پورت از طرف شبکه داخلی یا ISP شما بسته باشد امکان Remoteشدن به دیتابیس را از طریق نرم افزارهایی مانند Management Studio  نخواهید داشت .