چگونه می توان دامنه را به کاربری تخصیص داد؟

همانطور که در قسمت های قبلی گفته شد ، با کلیک بر روی گزینه ی User پنجره ی زیر ظاهر می شود  :

 

: با کلیک بر روی نام کابری ساخته شده در پنجره ی بالا  صفحه ی زیر ظاهر می شود

 
 

 بر روی آیکن Domain  کلیک نمایید تا پنجره ی زیر ظاهر شود . همانطور که مشاهده می نمایید در قسمت Package نوع پلان اختصاص یافته به این کاربر وجود دارد . در قسمت  Domain name نام دامنه ی این کاربر را وارد کرده و  بر روی دکمه ی save کلیک کنید .