چگونه می توان User برای پلان ساخت؟

جهت اختصاص  کاربر به پلان ایجاد شده ، بعد از ورود به کنترل پنل ، بر روی گزینه ی Users مانند شکل زیر کلیک نمایید .

 

پنجره ی زیر ظاهر شده که در آن می توانید لیست کاربران قبلی را مشاهده نمایید . 

 

 

در صورتی که قصد ویرایش کاربران قبلی را دارید بر روی نام کاربری مربوطه کلیک نمایید و گرنه  بر روی دکمه ی Add new  کلیک کرده  تا پنجره ی زیر ظاهر شود :

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات کاربری خود را در سایر فیلدها وارد و بر روی دکمه ی save کلیک کنید .

 

توجه : سایر فیلدها باید پر شوند   . 

 

  کاربر جدید ساخته شده و در مرحله ی بعدی بایستی دامین مورد نظر را به این کاربر اختصاص دهید .