چگونه به فایل یا فلدری خاص رایت پرمیشن اعطاء می شود؟

در صورتیکه می خواهید به کل wwwroot خود پرمیشن رایت بدهید می توانید با وارد شدن به کنترل پنل هاست خود روی domains کلیک کرده سپس روی نام دامین خود کلیک کنید و آیکون web site settings را انتخاب نموده و تیک مربوطه به write permission را بزنید.

در صوریتکه می خواهید به فایل یا فلدر خاصی پرمیشن رایت بدهید باید با ایمیل اصلی که در پرتال کاربران ثبت کرده اید  ایمیلی به support@iranhost.com ارسال نموده و با ذکر نام دامین و مسیر فایل یا فلدر ( به همراه ذکر نام فایل یا فلدر مربوطه ) درخواست رایت پرمیشن را مطرح نمایید. پس از دریافت ایمیل از طرف ما ،می توانید نسبت به انجام عملیات مورد نظر اقدام نمایید.