چگونه می توان به زبان ASP ترافیک را هدایت (Redirect) نمود؟ (کد نمونه)

نمونه کد ریدارکت به آدرس دیگر در زبان ASP

به منظور تغییر مسیر یک صفحه خارج از دسترس وب به محل دیگری از کد وضعیت 301 (Moved Permanently) استفاده می شود. کد301 یکی از مهم ترین کدهای HTTP مخصوصا در خصوص SEO است .دریافت این کد از سوی سرور، به معنی انتقال همیشگی یک آدرس وب به آدرسی دیگر است. استفاده از این کد مخصوصا هنگامی مفید می باشد که به هر دلیل آدرس لینک سایت دچار تغییراتی شده است و برای هدایت ربات ها یا کاربران به لینک اصلی، از آن استفاده می شود. در صورت استفاده از این کد برای انتقال ترافیک یک آدرس به آدرس دیگر page rank مربوط به آدرس قبلی به آدرس جدید انتقال پیدا خواهد کرد. جهت استفاده از Response.Redirect در ASP برای انجام redirection مراحل زیر را انجام دهید :

 

در سرویس های 2008 و 2012:

ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain.com ( به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران، و با وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست شوید.
در مرحله ی بعد در صفحه اصلی کنترل پنل WSP با نگهداشتن نشانگر موس بر روی آیکن WEB و انتخاب گزینه Websites ، در پنجره باز شده روی دامنه خود کلیک کنید. سپس در صفحه ی موجود با مراجعه به زبانه ی extensions تیک مقابل گزینه ی ASP را بزنید و در نهایت گزینه ی update موجود در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

 

 

در مرحله ی بعد گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس بر روی فولدری که به نام دامنه شما وجود دارد کلیک کنید و در صفحه ی باز شده فلدر wwwroot را انتخاب نمایید. با انتخاب گزینه ی  در کنار فایلی که قصد انتقال ترافیک آن را دارید ، محتویات آن به نمایش در خواهند آمد.

سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید.

 

<%@ Language=VBScript %>
<%
' Permanent redirection
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://newaddress/"
Response.End
%>
 
توجه فرمایید که به جای newaddress آدرسی که قرار است ترافیک به سمت آن هدایت شود را وارد نمایید.
 
 

در سرویس های 2003 :

ابتدا از طریق آدرس cp.yourdomain (به جایyourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید) یا آدرس cp.iranhost.com و با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور مربوطه وارد کنترل پنل هاست خود شوید.

در مرحله ی بعد در صفحه ی اصلی   گزینه ی domain را انتخاب نمایید.سپس در صفحه ی باز شده بر روی نام وب سایت خود کلیک کنید. سپس در صفحه ی موجود با مراجعه به زبانه ی extensions تیک مقابل گزینه ی ASP را بزنید و در نهایت گزینه ی save موجود در پایین صفحه را انتخاب نمایید.

در مرحله ی بعد گزینه ی File Manager را انتخاب نمایید ، سپس بر روی فولدری که به نام دامنه شما وجود دارد کلیک کنید و در صفحه ی باز شده فلدر wwwroot را انتخاب نمایید. با انتخاب فایلی که قصد انتقال ترافیک آن را دارید ، محتویات آن به نمایش در خواهند آمد.

 

 

سپس بایستی کد مربوط به redirect را مطابق فرمت زیر وارد نمایید و در نهایت با انتخاب گزبنه ی save این تغییرات را اعمال نمایید.

<%@ Language=VBScript %>
<%
' Permanent redirection
Response.Status = "301 Moved Permanently"
Response.AddHeader "Location", "http://newaddress/"
Response.End
%>
 
توجه فرمایید که به جای newaddress آدرسی که قرار است ترافیک به سمت آن هدایت شود را وارد نمایید.