استفاده از روش معمولی ( DSN Less )

کنترل پنل (Control Panel) > Helm > کاربری > پایگاه داده (Databases) > Access

ابتدا فایل دیتابیس با پسوند  mdb را در فولدر wwwroot  در هاست خود از طریق FTP آپلود نمایید. سپس با استفاده از connection string  مربوطه و آدرس فیزیکی دیتابیس آپلود شده می توانید نسبت به برقراری ارتباط صفحات خود با دیتابیس مربوطه اقدام نمایید.

آدرس فیزیکی در هاست های 2003 ایران هاست به شرح ذیل می باشد :
D:\domains\yourdomain\wwwroot   ( به جای yourdomain  از نام دامین خود استفاده نمایید.)
همچنین برای آگاهی از نمونه
connection string  های مربوط به دیتابیس اکسس می توانید به سایت ذیل مراجعه نمایید :
http://www.connectionstrings.com

 

Add Feedback