چگونه می توان سهمیه بندی فضا و گزارش های مربوطه را مشاهده نمود؟

 

 

کنترل پنل  web site panel اطلاعات کاملي را در خصوص ميزان مصرف و مقادير مجاز در فضاي ميزباني ارائه مي دهد .
جهت مشاهده اطلاعات کاملتر بر رويView Quotas  در فضاي ميزباني مورد نظر کليک نمايد.