چگونه می توان تنظیمات عمومی (Global setting) را تغییر داد؟


1-1-          پیکر بندی عمومی با گزینه Global  Setting :

 

 

با کلیک بر گزینه ی Global setting  پنجره ی زیر ظاهر می شود: 

 

 

 

در این پنجره می توانید اطلاعاتی مانند ایمیل پشتیبانی ، ایمیل فروش ، نام dns مربوط به نمایندگی  را وارد و سایر فیلدها اطلاعاتی  مانند عنوان html ، پانوشت footer ، و. . .  را پر نمایید . در بخش پایینی پنجره نیز می توانید حداکثر اندازه لیست مربوط به نمایش دامین های نمایندگی را با انتخاب گزینه ی Maximum list size   مشخص کنید.