چگونه می توان با گزینه ی Account setting کار نمود؟

توسط این گزینه می توانید برخی مدیریت های مورد نیاز برای کاربران را انجام دهید .

 

بعد از ورود به کنترل پنل، بر روی گزینه account setting   کلیک نمایید.

 


 

با انتخاب این گزینه پنجره زیر ظاهر می شود که در آن می توانید گزینه های مربوط به  account setting را مشاهده کنید .

 

در ادامه آیکن هایی را که با آن ها ارتباط  خواهید داشت توضیح داده خواهند شد .