اطلاعات کاربری (Personal Details)

کنترل پنل (Control Panel) > Helm > نمایندگی > تنظیمات حساب کاربری(Login and Forget password)

توسط این گزینه می توانید مشخصات فردی خود را وارد و یا مشخصات قبلی را ویرایش کنید.

 

روی گزینه ی مربوطه کلیک کرده تا پنجره ی زیر ظاهر شود.

 


 
بعد از وارد کردن مشخصات خود از جمله ایمیل، روی دکمه ی
save کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

 

 

Add Feedback