تنظیمات کاربری user setting

کنترل پنل (Control Panel) > Helm > نمایندگی > تنظیمات اولیه مربوط به کاربران(User setting)

با کلیک روی گزینه ی Account Setting  و سپس انتخاب گزینه User Setting ، به قسمت تنظیمات کاربر دسترسی خواهید داشت:

 

در این قسمت در بخش account number of prefix می توانید یک نام پیشوند (که می تواند نمایانگر نام شرکت شما باشد ) برای هر کدام از کاربران این نمایندگی انتخاب کنید . در این صورت این نام پیشوند قبل از نام تمامی کاربران ساخته خواهد شد.

 

 

 

Add Feedback