نام سرور یا name server چیست؟

Name Server   ها قسمت بنیادی Domain Name System (DNS ) می باشند. وب سایتها با استفاده از نیم سرورها امکان استفاده ازDomain Name  ها را به جای آی پی آدرس ها ( که بخاطر سپردن آنها بسیار دشوار است ) می دهند.

از ابزار whois lockup  برای آگاهی از نیم سرورهای ست شده برای یک دامین استفاده می شود.

برای هر دامین در هنگام ثبت باید حداقل دو  name server  ست گردد. این نیم سرورها به طور معمول به صورت ns1.servername  , ns2.servername  می باشند که به جای server name  نام سرور مربوطه قرار خواهد گرفت. اولین نیم سرور به عنوان primary  و دومی به عنوان بک آپ  نیم سرور اولی (زمانیکه اولین نیم سرور در دسترس نباشد) قرار می گیرد.

به طور کلی ارتباط بین دامین و هاست توسط name server  صورت می پذیرد.

 Name server  های ست شده روی یک دامین ، به DNS  سرورهایی  اشاره داشته کهZone  مربوط به دامنه در آن قرار دارد لذا امکان یافتن آی پی آدرس های معادل هر رکورد به راحتی انجام خواهد شد. بنابراین کاربران می توانند با وارد نمودن نام (به جای وارد نمودن آی پی های مربوطه) به وب سایت و ساب دامین ها  دسترسی داشته باشند.

 به عنوان مثال با وارد نمودن نام دامین www.iranhost.com  در مرورگر( با توجه به اینکه DNS  های این دامین روی ns1.iranhost.com , ns2.iranhost.com  ست شده است) درخواست مربوطه به DNS  سرورهای اشاره شده ارسال و از طریق رکورد www ( موجود در zone مربوط به iranhost.com   )  آی پی وب سایت ایران هاست یافت خواهد شد و با ارسال درخواست به وب سرور مربوطه ،  سایت (در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد ) لود خواهد شد.

Feedback

سلام آیا میتوان Server Name را برای رو سایت Who is غیر قابل مشاهده کرد و مخفی نمود؟
اگر نه ؛ آیا میتوان به جای server name آی پی را جایگزین کرد؟

ali naderi (4/6/2016 at 7:27 PM)