دامنه های کشوری (Country Code Top-Level Domain)

نام های دامنه علاوه بر نوع فعالیت سایت، بر حسب  حوزه  های جغرافیایی و کشوری نیز قابل تعریف هستند.  21  منطقه جغرافیایی مانند آسیا ، اروپا، خاورمیانه و ... و حدود صد منطقۀ کشوری.

حوزه بدین معناست که شما با یک نگاه ساده به انتهای آدرس نمادین، می توانید ماهیت آن نام و سرویس دهندۀ متناظر با آن را حدس بزنید . یعنی اگر انتهای نام های حوزه متفاوت باشد منطقۀ جستجو برای یافتن آدرس IP معادل نیز متفاوت خواهد بود

: country code top-level domain

معمولاً در انتهای این آدرس ها یک رشتۀ دوحرفی مثل  irیا nl   قرار گرفته است . این رشتۀ دو حرفی مخفف نام کشور می باشد :

                                     ir    ایران ca                                     کانادا

                                     nl    هلند                                  jp  ژاپن

                                      us ایالات متحده                     ae      امارات متحده

هر حوزه می تواند به زیر حوزه های کوچکتری تقسیم شود . بعنوان مثال نام های مربوط به حوزه ژاپن با مخفف jp به دو حوزه کوچکتر تقسیم میشود ac .jp . و co .jp  که اولی یک موسسۀ علمی و دانشگاهی و دومی یک موسسۀ بازرگانی یا تجاری را در ژاپن تعیین می نماید؛ یعنی محل جستجو برای ترجمۀ یک نام متفاوت خواهد بود . بعنوان مثال آدرس زیر بسادگی قابل تحلیل است :

 
 

 

 

برای سادگی در درک حوزه و زیر حوزه به نمودار ذیل دقت نمایید :

 

 

در شکل قبل چگونگی شکسته شدن یک آدرس به زیرحوزه های کوچکتر به تصویر کشیده شده است .

 

با این ساختار برای ترجمۀ یک نام حوزه مثل robotic.ai.cs.sharif.edu ، عملیات از فایلی به نام "ریشه "  شروع میشود؛ سپس آدرس ماشینی که فایل راهنمایِ edu  در آنجا واقع شده بدست می آید . با مراجعه به چنین فایلی مجدداً آدرس ماشینی که فایل راهنمای ِ .sharif.edu در آنجا قرار دارد به دست می آید؛ این روند تا رسیدن به آدرس IP معادل ادامه می یابد . این عملیات در چند مرحلۀ محدود تکرار میشود و با توجه به آنکه از پروتکل UDP استفاده میشود ، تاخیر بحرانی نخواهد داشت .

 

دقت نمایید که هر نام دلخواهی را برای شرکت یا سازمان مربوطه نمی توانید برگزینید بلکه برای اینکار باید نام مورد نظر را ثبت  نمائید، درغیر این صورت چنین آدرسی در اینترنت هویت نخواهد داشت . برای ثبت آدرس باید به شرکتهای ثبت کنندۀ domain  ( نام حوزه مراجعه) و تقاضای ثبت آدرس نمائید .

 

این مؤسسات ضمن ثبت و درج نام در بانک اطلاعاتی یکی از حوزه های سطح بالا ، تضمین خواهند نمود که نام انتخابی شما در کل شبکۀ اینترنت منحصر بفرد باشد.