چگونه می توان رمز عبور را تغییر داد؟

توسط این گزینه می توانید کلمه ی عبور مربوط به کنترل پنل خود را تغییر دهید.

روی گزینه ی مربوطه کلیک نمایید، تا پنجره ی زیر ظاهر شود:

 

در این پنجره، در قسمت Old password کلمه ی عبور قبلی خود را وارد و در بخش New Password کلمه ی عبور جدید را وارد کرده و در فیلد Confirm password مجددا آن را تکرار نمایید. حال بر روی دکمه ی save کلیک کرده تا تغییرات ذخیره شود.