چگونه می توان پیامی به کاربران ارسال نمود؟

توسط این گزینه می توانید پیامی را تعریف کنید تا در مواقعی مانند اضافه مصرف کاربران و یا هنگامی که نیاز به ارسال پیام به کاربران نمایندگی خود داشتید برای آنها ارسال شود .

بر روی گزینه ی مربوطه کلیک نمایید تا پنجره ی زیر ظاهر شود :

 

در فیلد Message From نام نمایندگی خود را وارد نمایید ، فیلد Message to در صورتی که  بر روی All user تنظیم شده باشد پیام تعریف شده برای همه کاربران ارسال خواهد شد . در فیلد subject   موضوع نامه را وارد کرده ، در بخش Expiry date تاریخ اعتبار این پیام و  در بخش Message پیام مورد نظرتان را وارد نمایید . برای ارسال پیام بر روی Send کلیک نمایید .