ایجاد حساب peer

کنترل پنل (Control Panel) > WSP > نمایندگی > حساب کاربری (User Account )

 

از این گزینه زمانی استفاده می شود که بخواهید فرد یا افراد دیگری نیز به کنترل پنل هاست مربوطه دسترسی داشته باشند. برای ایجاد کاربریpeer  کافیست بعداز وارد شدن به کنترل پنل گزینه peers  سپس گزینه Create Peer Account  را انتخاب نموده و اطلاعات مورد نظر را وارد و سپس روی گزینه  Add کلیک نماییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Feedback