چگونه می توان منابع مختلف پلان را مدیریت نمود؟

بعد از ایجاد پلان  برای مدیریت منابع این پلان از گزینه ی Resource limit استفاده نمایید . با کلیک بر روی گزینه ی مذکور پنجره ی زیر ظاهر می شود :

 

همانطور که مشاهده می نمایید می توانید تعداد دامین های این پلان ، میزان پهنای باند ، میزان فضای دیسک و تعداد دامین های alias را در فیلدهای مربوطه تعریف نمایید . بعد از وارد کردن مقادیر بر روی دکمه ی save کلیک کنید . تا پنجره ی زیر ظاهر شده و پیامی مبنی بر  موفقیت آمیز بودن  این کار را در پنجره ی زیر نشان دهد .

 

 

web Resource  :

 

همانطور که مشاهده می نمایید ، برای منابع مختلف آیکن های مشخصی وجود دارد . برای مدیریت منابع مربوط به وب سایت روی گزینه ی Web Resource کلیک نمایید . تا پنجره ی زیر ظاهر شود .

 

بعد از وارد کردن مقادیر آیتم های مختلف (تعداد ساب دامنه ، پشتیبانی از asp,asp.net2,php,perl,. . . )، بر روی دکمه save کلیک نمایید .

 

 :Email Resource 

جهت مدیریت منابع مربوط به ایمیل از این گزینه استفاده می شود . بر روی آن کلیک نمایید .

 

با انتخاب این گزینه پنجره زیر ظاهر شده که در آن می توانید منابع مرتبط با ایمیل  ( مانند تعداد اکانت های pop3 و تعداد mail alias و تعداد ایمیل MRA و اندازه لیست MRA )را تنظیم نمایید .:  FTP Resource 

 

از این گزینه جهت مدیریت منابع مرتبط با FTP استفاده می کنیم . بر روی گزینه ی مربوطه کلیک نمایید .

در پنجره  ی ظاهر شده تعداد اکانت های FTP را به همراه تیک گزینه ی Enable ftp resource را بزنید .


  

گزینه ی  : dns resource

از این گزینه برای تعریف منابع DNS استفاده می شود .بر روی گزینه مربوطه کلیک نمایید تا پنجره ی تعریف منابع ظاهر شود .

در پنجره ی ظاهر شده می توانید گزینه ی DNS zone editor را فعال و یا غیر فعال کنید .

 

نکته : از zone editor جهت تعریف رکوردهای مختلف (www,ftp,cp,*,@,mssql,. . . )می توانید استفاده کنید .

گزینه ی  : Statics Resource

از این گزینه جهت تعریف منابع مربوط به Awstate استفاده می شود .

  

 

با ظاهر شدن پنجره ی مربوطه می توانید تیک فعال سازی Awstate را فعال یا غیر فعال نمایید .

 :

گزینه ی   : Database resource

از این گزینه جهت مدیریت منابع مصرفی مرتبط با دیتابیس می توانید استفاده نمایید . بر روی گزینه ی مربوطه کلیک نمایید .

در پنجره ی ظاهر شده مقدار منابع مختلف (تعداد دیتابیس MSSQL و تعداد دیتایس Mysql و حداکثر تعداد کاربران دیتابیس ) را وارد  نمایید .