چگونه می توان hosting plans ایجاد نمود؟

در این بخش می توانید اقدام به ایجاد پلان های مختلف برای دامین های موجود در نمایندگی نمایید . بر روی گزینه ی Hosting Plans مانند شکل زیر کلیک کنید.

 

بعد از انتخاب این گزینه پنجره زیر ظاهر شده که در آن می توانید  پلان های ساخته شده قبلی را مشاهده نمایید .

 

 

برای ایجاد پلان جدید بر روی دکمه Add New کلیک نمایید تا پنجره زیر ظاهر شود .

 

در این پنجره نام پلان و  موارد مالی (هزینه پلان ، هزینه شارژ سالیانه ) آن را وارد نمایید و بر روی دکمه save کلیک کنید .

در مرحله ی بعدی باید کاربر را به پلان تعریف شده اختصاص دهید .