چگونه می توان هشدارها ( Over usage Notification ) را مدیریت نمود؟

کنترل پنل هلم این امکان را به شما می دهد تا در صورت استفاده بیش از حد کاربران از منابع  خود ،  اخطار لازم را به آنها ارسال کند . روی گزینه Over usage Notification مانند  شکل زیر کلیک کنید  .

 

 

 

با انتخاب این گزینه پنجره ی زیر ظاهر می شود .

 

همانطوری که در لیست مشاهده می نمایید لیست سرویس های مختلف جهت پیکربندی وجود دارد . در این قسمت نوع سرویس را انتخاب و بر روی دکمه Config کلیک نمایید ،  (در این بخش پیکربندی Bandwith آورده شده است ) . تا پنجره ی زیر ظاهر شود .

 

در این قسمت تنظیمات مربوطه را همانند آنچه که در بخش 1-6 توضیح داده شد انجام داده و  template مربوطه را به همراه عنوان نامه ، موضوع و . . .  ایجاد نمایید .