چگونه می توان حساب کاربری ایجاد نمود و آن را مدیریت کرد؟

در تنظیمات این قسمت، می توانید به کاربران خود در کنترل پنل هلم بعضی دسترسی ها از جمله افزودن حساب کاربری را ارایه نمایید:

گزینه ی Account sign up : در صورتی که این گزینه فعال باشد، کاربران می توانند به صورت خودکار و با توجه پلانی که در اختیار دارند،  اقدام به ساخت حساب کاربری نمایند و سپس پرداخت مبلغ را با کارت اعتباری انجام دهند.

با انتخاب  گزینه ی  Enable account Vettingزمانی که کاربر جدیدی به سیستم اضافه می شود ، یک ایمیل هشدار به وی ارسال می شود. سپس می توانید بعد از لاگین اکانت را فعال نمایید. درصورتی این گزینه تیک نخورده باشد ، همه حساب ها ساخته می شود و کاربران می توانند بعد از لاگین و بدون نیاز به تایید خاصی اقدام به اضافه کردن دامین نمایند.

اگر تیک sending an alert email فعال باشد، با اضافه شدن هر کاربر جدید ایمیل هشدار به آدرسی که در این قسمت نوشته می شود، ارسال خواهد گردید .