چگونه می توان خلاصه مشخصات فضای میزبانی را مشاهده نمود؟

 

این بخش اطلاعاتی کلی در خصوص فضای میزبانی شما را در اختیارتان قرار می دهد.

برای مشاهده این بخش روی View Space Summary در سمت راست صفحه home میزبانی مربوطه کلیک نمایید.