فضای میزبانی چیست؟

 فضای میزبانی مجموعه ای از منابع (یا سرویس ها) است. به عبارت دیگر یک بخش مجازی از محیط میزبانی است که در آن آیتم های میزبانی مانند دامنه ها، وب سایت ها، حساب های پست الکترونیکی و غیره می توانند ایجاد می شوند.

 
فضای میزبانی توسط پلان میزبانی مشخص می نماید که منابع هاست در کدام سرور واقع شده و چه مقدار از آنها، تخصیص داده شده است.

 

فضاهای میزبانی شما در home page حساب کاربری شما قابل مشاهده است.

 

با کلیک بر روی نام فضای میزبانی می توانید وارد صفحه جزییات آن شوید.