منظور از قابلیت catch all در سرویس های ایمیل چیست؟

ایمیل Catch All ، قابلیتی به یکی از ایمیل اکانت های شما اعطا می کند که آن ایمیل اکنت کلیه ایمیل هایی که به آدرس های ایمیل تعریف نشده برای دامنه ارسال می گردد را دریافت نماید.

شما می توانید این قابلیت را برای یکی از صندوق های پستی خود فعال نمایید تا ایمیلهای ارسالی به صندوقهایی که شما آنها را تعریف نکرده اید و در سرویس شما وجود ندارند به آن آدرس منتقل شوند.

چنانچه این قابلیت بر روی هیچ یک از صندوق ها فعال نگردد، ایمیل هایی که گیرنده آنها تعریف نشده باشد برگشت خواهند شد و ارسال کننده ی آن ایمیل اکانت ها پیغام Delivery failure دریافت خواهند کرد.

عموما این مورد برای جلوگیری از برگشت خوردن ایمیل هایی که در قسمت To (گیرنده) اشتباه تایپی دارند استفاده می شود. همچنین این قابلیت این امکان را می دهد تا ارسال کننده های ایمیل اسپم نتوانند ایمیل های اصلی و فعال شما را شناسایی نمایند.

برای فعال کردن این قابلیت در ایمیل اکانت های خود می توانید طبق مراحل زیر در سرویس های 2003 و 2008 و 2012 استفاده نمایید.

سرویس های 2003 (شامل سرویس های میزبانی وب 2003 و میزبانی ایمیل):

ابتدا با استفاده از راهنمای زیر وارد کنترل پنل سرویس میزبانی خود شوید.

پس از ورود به کنترل پنل با استفاده از راهنمای زیر اقدام به ایجاد ایمیل اکانت نمایید و قبل از کلیک بر روی گزینه ی Save تیکت گزینه ی "Set as a catch all account" را بزنید.

سرویس های 2008 و 2012 (شامل سرویس های میزبانی وب 2008 و 2012):

ابتدا با استفاده از راهنمای زیر اقدام به ایجاد یک ایمیل اکانت که می خواهید قابلیت Catch All را در آن فعال کنید نمایید.

پس از ایجاد ایمیل اکانت به قسمت Mail و بخش Mail Domains بروید. 
بر روی Domain مورد نظر خود کلیک نمایید.
سپس در صفحه ی باز شده از لیست مربوط به گزینه ی "Catch-All Account" ایمیل اکانتی که می خواهید به عنوان Catch All باشد را انتخاب کنید و در نهایت Update را بزنید.