ورود به کنترل پنل

کنترل پنل ها > WSP > کاربری

 

 

از طریق آدرس  cp.yourdomain ( به جای yourdomain  نام دامین خود را وارد نمایید ) ویا  wsp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 کانادا و آدرس ircp.iranhost.com برای سرویس های میزبانی 2008 داخل ایران،  و با وارد نمودن نام کاربری ورمز عبور مربوطه (که برای شما ایمیل شده است) می توانید وارد کنترل پنل هاست شوید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add Feedback