چگونه مرورگر را جهت استفاده بهینه از SmarterMail تنظیم کنیم؟

به منظور استفاده بهینه از نرم افزار ایمیل ایران هاست (SmarterMail ) تنظیمات زیر را در مرورگر خود انجام دهید:

در صورتی که از Internet Explorer  استفاده می نمایید:(نسخه Internet Explorer  شما باید 7 یا 7 به بالا باشد.)

1- در قسمت Tools >Internet Option >General  و در بخش Browsing History روی Delete all… کلیک نموده و تمامی Internet Files و Cookies را حذف نمایید .

2- در قسمت Tools >Internet Option >Security >Trusted Sites  آدرس میل سرور مربوطه را mail.yourdomain  (به جای  yourdomain نام دامنه خود را وارد نمایید) اضافه نمایید.

3- در قسمت tools >Internet Option >Privacy مطمئن شوید که Internet Zone روی Medium باشد.

حال مرورگر خود را یک بار بسته و مجددا باز نمایید. سپس نسبت به login نمودن به ایمیل اکانت مربوطه اقدام نمایید.
در صورت باقی ماندن صفحه در حالت
loading کلیدهای Ctrl + F5 را فشار دهید.


در صورتی که از مرورگر FireFox استفاده می نمایید:( نسخه مرورگر FireFox شما باید 3.5 یا 3.5 به بالا باشد.)

1- در قسمت Tools >Option >Advanced >Network و در بخش  Cached Web Contentروی Clear Now کلیک نمایید.

2- در قسمت Tools >Option >Content گزینه Enable JavaScript را تیک بزنید.

3- در قسمت Tools >Option >Privacy روی گزینه های Clear Your Recent History و Remove Individual Cookies کلیک نمایید.

حال مرورگر خود را یک بار بسته و مجددا باز نمایید. سپس نسبت به login نمودن به ایمیل اکانت مربوطه اقدام نمایید.
در صورت باقی ماندن صفحه در حالت
loading کلیدهای ctrl +F5 را فشار دهید.

همچنین برای بالابردن سرعت
login می توانید بعد از یک بار login به هر یک از ایمیل اکانتهای خود و مشاهده پنجره Synchronization Center ، تیک Show At Login را بردارید تا از نمایش آن پنجره در هر بار Login به smartermail ، جلوگیری نمایید.