MYSQL Port

پایگاه داده ها (Databases) > MySQL

اتصال به دیتابیس از طریق پورت 3306 صورت می گیرد.

در صورتی که این پورت از طرف شبکه داخلی یا ISP  شما بسته باشد امکان ریموت شدن به دیتابیس را از طریق نرم افزارهایی مانند Navicat نخواهید داشت.

Add Feedback