آیا محدودیتی در حجم ضمیمه ایمیل (Attachment) ارسالی یا دریافتی وجود دارد؟

ایران هاست محدودیتی برای حجم فایل های ضمیمه در میل سرورهای خود قرار نداده است البته لازم به ذکر است که در صورت پیوست نمودن فایلهای حجیم امکان بروز مشکلاتی از قبیل موارد ذیل وجود خواهد داشت :

      - Time out  شدن پروسه پیوست نمودن به علت کیفیت و قطعی های مقطعی اینترنت کاربر.

      - برخی از میل سرورها به دلیل کاهش ترافیک کاری اقدام به محدود نمودن سقف حجم فایلهای پیوست دریافتی می نمایند که در این صورت ایمیل شما برگشت خواهد خورد.

و ....

لازم به ذکر است که میزان کل حجم ایمیل های ارسالی و دریافتی جزء مجموع پهنای باند مصرفی پلان میزبانی شما در نظر گرفته می شود ، همچنین در صورت حذف ننمودن ایمیل حاوی پیوست های حجیم فضای میزبانی شما اشغال خواهد شد و ممکن است با مشکل اضافه مصرف فضا و در صورت رفع ننمودن آن با تعلیق سرویس میزبانی مواجه شوید.