هنگام ارسال یا دریافت ایمیل خطای 0x800ccc0d یا 0x800ccc0f نمایش داده می شود ، علت چیست ؟

چنانچه هنگام ارسال یا دریافت ایمیل با برنامه Outlook یکی از خطاهای زیر را می گیرید :

1- The server could not be found. (Account:account name, POPserver:'mail', Error Number: 0x800ccc0d )

2 - Task 'server name - Sending and Receiving' reported error (0x800ccc0f ): 'The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or Internet service provider (ISP). The server responded: ? K '

3- Your server has unexpectedly terminated the connection. Possible causes for this include server problems, network problems, or a long period of inactivity. Account. account name, Server: 'server name', Protocol : POP3, Server Response: '+OK', Port: 110, Secure(SSL): N0, Error Number : 0x800ccc0f

ابتدا از صحت تنظیمات برنامه Outlook اطمینان حاصل نمایید.
سپس چنانچه فایروال دارید، فایروال شما ممکن است مسبب این مشکل شده باشد لذا تنظیمات فایروال را به نحوی تغییر دهید که اگر از
Outlook Express استفاده می نمایید ، برنامه MSIMN.EXE مجاز به دسترسی به شبکه باشد و چنانچه از MS Outlook استفاده می کنید برنامه OUTLOOK.EXE مجاز به دسترسی به شبکه باشد. همچنین امکان برقراری ارتباط با پورت های 25 و 110 (2525 , 143 )وجود داشته باشد.
لازم به ذکر است برخی از سرویس دهندگان اینترنت
(ISP ) و یا مدیر شبکه محلی شما ممکن است دسترسی به این پورت ها را بسته باشند .