چگونه می توان Outlook Express را تنظیم نمود؟

جهت ارسال و دریافت ایمیل از طریق نرم افزار Outlook Express می بایست صندوق پستی شما طبق گام های زیر تنظیم گردد :

 1. برنامه Outlook Express را اجرا نمایید .
 2. چنانچه ویزارد ایجاد صندوق پستی باز نشد از منوی Tools گزینه Accounts را انتخاب کرده و بر روی دکمه  Add و سپس Mail کلیک نمایید .
 3. نام دلخواهی (نام خود، نام مستعار یا نام شرکت) را به عنوان Display Name وارد نموده و بر روی دکمه ی  Next کلیک نمایید .
 4. آدرس کامل ایمیل مورد نظر را به عنوان Internet Email Address وارد و بر روی دکمه Next کلیک کنید.
 5. برای Incoming Mail Server و Outgoing Mail Server مقدار mail.yourdomain  (به جایyourdomain نام دامین خود را وارد نمایید) را وارد کنید سپس بر روی دکمه Next کلیک نمایید .
 6. در مقابل Internet Mail Logon آدرس کامل ایمیل خود را وارد کنید (مثلا info@yourdomain) و درمقابل Password  رمز عبور ایمیل را وارد کنید و بر روی دکمه Next کلیک نمایید .
 7. بر روی دکمه Finish کلیک نمایید .
 8. اکانتی را که ایجاد کرده اید  از لیست انتخاب کنید و بر روی دکمه Properties کلیک نمایید .
 9. بر روی برگه Servers کلیک نمایید .
 10. تیک مربوط به  گزینه ی My Server Requires Authentication را فعال کنید.
 11. بر روی دکمه  OK کلیک کنید .
 12. در نهایت دکمه ی Close را کلیک نمایید .