چگونه outlook 2003 را تنظیمات کنیم؟

 

برای اینکه بتوان با استفاده از نرم افزار  MS Outlook 2003 ایمیل ها را دریافت یا ارسال نمود می بایست تنظیمات زیر برای هر صندوق پستی انجام شده باشد :

 1. نرم افزار MS Outlook را اجرا نمایید.
 2. از منوی Tools گزینه Email Accounts را انتخاب نمایید.
 3. گزینه Add a New Email Account را انتخاب نمایید و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.
 4. گزینه POP3 را انتخاب کرده و بر روی دکمه Next کلیک نمایید.
 5. موارد زیر را وارد نمایید:
  • بخش User Information :
   • هر نامی که دوست دارید (نام خود، نام مستعار یا نام شرکت) را در مقابل Your Name وارد کنید.
   • آدرس کامل ایمیلی که می خواهید دریافت و ارسال کنید را مقابل Email Address وارد کنید.
  • بخش Server Information :
   • در مقابل قسمتهای incoming mail server و outgoing mail server مقدار mail.yourdomain.com را وارد کنید به جای yourdomain.com نام دامین خود را وارد نمایید.
  • بخش Log on Information :
   • آدرس کامل ایمیلی که می خواهید دریافت و ارسال نمایید را در مقابل User Name وارد کنید.
   • رمز عبور صندوق پستی را در مقابل Password وارد کنید.
 6. بر روی دکمه More Settings کلیک نمایید.
 7. بر روی برگه Outgoing Server کلیک نمایید.
 8. گزینه My Outgoing Server Requires Authentication را تیک بزنید.
 9. بر روی دکمه OK کلیک نمایید.
 10. بر روی دکمه Finish کلیک نمایید.