آموزش ایجاد فایل pfx

جهت دریافت فایل های گواهی ssl طبق "راهنما " وارد ناحیه کاربری خود در سایت ایران هاست شوید.


از منو سمت راست گزینه مدیریت سرویس ها را انتخاب نمایید.در صفحه باز شده گواهی ssl تهیه شده را انتخاب نمایید و گزینه مدیریت سرویس را انتخاب کنید.


در مرحله بعد گزینه وضعیت گواهینامه را انتخاب کنیددر صفحه باز شده بر روی گزینه دانلود مجوز ssl کلیک کنید تا فایل های گواهی ssl دانلود شود.


*در صورتی که فایل Private Key توسط کارشناسان ایران هاست ایجاد شده باشد برای شما ارسال می شود*

پس از دانلود فایل های ssl وارد سایت www.sslshopper.com می شوید.

از قسمت SSL Certificate Tools گزینه ssl converter را انتخاب میکنیم.


در صفحه باز شده مقدار Type To Convert To را بر روی PFX/PKCS#12 قرار میدهیم و مقادیر خواسته شده را تکمیل میکنیم.


Certificate File to Convert : در این فیلد فایل گواهی ssl با پسوند crt را قرار میدهیم.

Private Key File : در این فیلد فایل Private Key  را قرار میدهیم.

Chain Certificate File (optional) : در این فیلد فایل Intermediate_CA2.cer را قرار میدهیم.

Chain Certificate File 2 (optional) : در این فیلد فایل Intermediate_CA.cer را قرار میدهیم.

PFX Password : یک پسورد قوی برای فایل pfx وارد میکنیم.

و در آخر گزینه Convert Certificate را انتخاب میکنیم تا فایل pfx ساخته و دانلود شود.