ایجاد زیر دامنه

زیر دامنه ها بخشی از دامنه هستند که قبل از نام دامنه اصلی  قرار می گیرد.از آن میتوان برای سازمان دهی وب سایت استفاده نمود. به عنوان مثال،  support.iranhost.com در این URL، support زیر دامنه می باشد.

برای ایجاد زیر دامنه اتبدا وارد Cpanel شوید و عبارت subdomain را پیدا نمایید

سپس نام مورد نظر خود را در کادر مشخص شده درج نمایید

پس از نمایش عبارت زیر زیر دامنه شما ایجاد شده است
پس از آن وارد file manager شوید در پوشه public_html پوشه ای با نام مد نظر شما ایجاد شده است فایل های مربوط به زیردامنه را در آن بخش بارگذاری نمایید