بررسی حجم دیسک در cPanel

به صورت کلی به دو صورت می توان میزان حجم روی دیسک یا Disk Usage استفاده شده توسط کنترل پنل Cpanel را مشاهده کرد:

روش اول: پس از ورود به Cpanel ، در صفحه اصلی ، در بخش Statistics می توان میزان حجم Disk را مشاهده کرد.روش دوم: در روش دوم پس از ورود به Cpanel در صفحه اصلی ، در بخش Files ، روی نوشته Disk Usage کلیک کرده و وارد صفحه مربوطه می شوید. در این صفحه جزئیات مربوط به Disk Usage قابل مشاهده است.