فعالسازی خطا یا افزایش منابع php از Multiphp ini editor

آموزش فعالسازی خطا یا افزایش منابع php از Multiphp ini editor

ابتدا وارد cPanel شوید و در بخش Software روی MultiPHP INI Editor کلیک کنید. در قسمت Configure PHP INI basic settings از منویی که داخل آن عبارت select location درج شده است را باز کنید.

مانند تصویر زیر دامنه مورد نظرتان برای تغییر را انتخاب کنید.display_errors : تعیین میکند که خطاهای سایت نمایش داده شوند یا خیر.

max_execution_time : حداکثر مدت زمانی(ثانیه) که سرور شما اجازه اجرای یک اسکریپت را دارد میدهد .

max_input_time :  حداکثر مقدار زمان داده شده به اسکریپت برای تجزیه داده‌های ورودی.

max_input_vars : حداکثر تعداد متغیرهای ورودی در هر درخواست که برای پیشگیری از حملات عدم پذیرش DoS  می‌باشد.

memory_limit : حداکثر مقدار حافظه ای که به اسکریپ شما اختصاص داده می‌شود .

post_max_size : حداکثر اندازه حجم آپلود فایل را نشان می‌دهد.

session.gc_maxlifetime : حداکثر مدت زمانی که فایل به عنوان زباله نشان داده میشود تا پاک شدن کامل آن را  نشان میدهد.

session.save_path : این گزینه Argument که برای Handler ارسال میشود را تعریف میکند.

upload_max_filesize: بیشترین مقداری که برای آپلود فایل مجاز هستید را نشان میدهد.

zlib.output_compression: با فعال کردن این گزینه صفحه ها فشرده میشوند و مرورگر یک سرتیتر با این عنوان نشان میدهد:
 “Accept-Encoding: gzip” یا “deflate”