پرداخت پیش فاکتور

پرداخت پیش فاکتور
جهت پرداخت پیش فاکتور دو راه حل وجود دارد:
1-پرداخت آنلاین
2-پرداخت به صورت حواله بانکی

پس از ایجاد سفارشات جدید در مرحله قبل از پرداخت برای کاربر پیش فاکتور ایجاد میگردد.

در این مرحله کاربر میتواند از هر دو روش موجود استفاده کند
چنانچه پرداخت آنلاین باشد، یکی از درگاه ها را  انتخاب می نماید ، پس از کسر مبلغ  سرویس فعال میگردد.
چنانچه پرداخت نقدی باشد اطلاعات لازم برای پرداخت به صورت حواله بانکی اعم از شماره حساب، شماره شبا و شماره کارت موجود است.
لازم به ذکر است که چنانچه پرداخت به صورت حواله بانکی باشد می بایست تصویر فیش بانکی از کاربر دریافت  گردیده و فیش بانکی  توسط بخش مالی در پرتال اد گردد.
هم چنین  رکورد سفارشات پرداخت نشده 7 روز پس از ایجاد حذف میگردد.

-گاهی کاربر میخواهد سرویس خود را تمدید نماید و سرویس جدید خریداری نکرده است.
پس از ایجاد پیش فاکتور در بخش امور مالی> سفارشات، دسترسی به سفارش موجود است.( کاربر میتواند سفارش خود را مشاهده نماید، پیش فاکتور را دریافت نماید  و هم چنین پرداخت سفارش خود را انجام دهد.)
در پیش فاکتور تمدید سرویس بر خلاف سفارش جدید، دسترسی تحت عنوان استفاده ار اعتبار کاربری  وجود دارد که کاربر میتواند ابتدا از بخش امورمالی> افزایش اعتبار، مبلغ کاربری خود را افزایش دهد و سپس از آن مبلغ جهت پرداخت استفاده نماید.