نصب ssl بر روی سی پنل

برای نصب گواهینامه SSL بر روی کنترل پنل سی پنل، ابتدا وارد کنتل پنل خود شوید سپس گزینه SSL/TLS را انتخاب کنید


در صفحه بعد بر روی Manage SSL site کلیک نمایید
همانند تصویر میابیست فایل های گواهی صادر شده را آپلود نمایید


ابتدا نام دامنه ای که قرار است ssl بر روی آن نصب گردد را انتخاب کنید

سپس در قسمت CRT فایل certificate را کپی کنید، در بخش key فایل private key که زمان ایجاد فایل csr ذخیره کرده اید را کپی کنید و در قسمت آخر بخش CABUNDLE سه فایل موجود گواهی دانلود شده را به ترتیب 1-CA, 2-CA2, 3-ROOT پشت سر هم کپی و دکمه SAVE را بزنید


با استفاده از لینک زیر صحت نصب گواهی را مشاهده کنید

https://www.sslshopper.com/