چگونه می توان از خرید و فروش و انبار فروشگاه خود گزارش تهیه نمود؟

برای گزارش گیری از روند سفارشات بر اساس "سال" ، "ماه" و یا "روز"و همچنین تعداد مشتریان خود در فروشگاه و در نهایت وضعیت محصولات در انبار، می توانید از قسمت گزارشات در منو ووکامرس، استفاده نمایید. در صورت کلیک به صفحه زیر، ارجاع داده خواهید شد. 


1. در این بخش 3 تب وجود دارد که می توانید با انتخاب هر یک وارد گزارشات آن بخش شوید. این 3 تب شامل موارد زیر هستند:
  • سفارش ها
  • مشتریان
  • انبار
2. با انتخاب تب مورد نظر در بخش 1، شما می توانید در این قسمت، گزارشات آن را در بازه های زمانی "سال" ، "ماه" ، "روز" و فیلترینگ بر اساس تاریخ دلخواهتان مشاهده نمایید.