چگونه می توان وارد کنترل پنل شد؟

برای ورود به کنترل پنل می توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

http://yourdomain:2083

شما می بایست بجای عبارت " yourdomain" آدرس دامنه خود را وارد نمایید. پس از ورود، صفحه ی لاگین کنترل پنل Cpanel باز می شود. با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که هنگام خرید سرویس به ایمیل شما ارسال شده، می توانید به کنترل پنل لاگین نمایید.

Username = نام کاربری که از طریق ایمیل به شما ارسال شده است. (نام کاربری بصورت پیش فرض نام دامنه انتخابی می باشد.)

Password = رمز عبور مربوط به کنترل پنل که از طریق ایمیل به شما ارسال شده است.